പേജുകള്‍‌

Thursday, July 22, 2010

ഇടുക്കി ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ഭൂമി

തുടക്കം സ്വന്തം നാട്ടില്‍ നിന്ന് തന്നെയാവട്ടെ അല്ലെ. God's own country ലെ God's Own Land ല്‍ നിന്നും . ഇടുക്കിക്ക് ദൈവം വാരിക്കോരി തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി ഭംഗിയും, മനോഹാരിതയും,ശുദ്ധ വായുവും,  നന്മയും , കുടിയേറ്റക്കാരുടെതായ സഹകരണവും , ധീരതയും എല്ലാം . ഒപ്പം ഇടി, മഴ (ഭീകരമഴഅതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളു വെട്ടം കാണുന്നെ ) , ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ , മണ്ണിടിച്ചില്‍ ,  എന്ന് വേണ്ട കുറെ വാലായും. ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കാനും മുന്നേറാനും പഠിച്ച ഒരു ജനത ജീവിക്കുന്ന മണ്ണ്‍.
      കേരളത്തിന് കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ ഏറ്റവുമധികം വരുമാനം നേടിത്തരുന്ന ജില്ല . കേരളത്തിന്‍റെ  ഊര്‍ജ്ജ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍  ഭൂരിഭാഗവും നിറവേറ്റിത്തരുന്നതും ഈ ജില്ലയാണ് . എന്നാല്‍  നിലനില്‍പിനുവേണ്ടി  ഇവിടുള്ള  കര്‍ഷകര്‍  ഇന്ന് പോരാട്ടത്തിന്റെ   പാതയിലാണ് . മാറി മാറി വരുന്ന സര്‍ക്കാരോ അധികാരികള്‍ക്കോ ഇതൊന്നും ശ്രെധിക്കാന്‍  നേരവുമില്ല . ഓക്കേ  അതൊക്കെ പോട്ടെ  അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാ , എന്തുചെയ്യാം ഞാനും ഇടുക്കിക്കാരനായിപ്പോയില്ലേ .
Related Posts with Thumbnails