പേജുകള്‍‌

Tuesday, June 26, 2012

ഇതൊന്നു സ്വകാര്യവല്കരിച്ചു തായോ....(ഗതികെട്ടവന്റെ വിലാപം)


പണ്ട് പള്ളിക്കൂടത്തില്‍ പോയപ്പോള്‍ എകനോമിക്സില്‍ നിന്നും പഠിച്ചു വച്ച കുറെ വാക്കുകള്‍ ഉണ്ട് മോണോപോളി, ഒളിഗോപോളി തുടങ്ങിയവ അന്നത് ആട്ടിന്‍ കാട്ടമാണോ കൂര്‍ക്കാ കിഴങ്ങാണോ എന്നറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അതെന്താണെന്ന് ശരിക്കും പഠിപ്പിച്ചുതന്നു.
 കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആശ്രയിക്കുന്ന രണ്ടു പൊതുമേഖലാ ദുരിതങ്ങളാണ് KERTC യും KSEB യും, രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നവന് ദുരിതം മാത്രം നല്കുന്നവയായി അധപധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതില്‍ KERTC യുടെ കാര്യത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ ആശ്വാസമുണ്ട് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള്‍ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തീരെ നിവര്‍ത്തി ഇല്ല എങ്കില്‍ മാത്രം ആ ശാപത്തിനകത്തു വലിഞ്ഞു കേറിയാല്‍ മതി. അപ്പനോട് പറയേണ്ട തെറി വാതിലടച്ചിട്ടിട്ടു ഭിത്തിയോടു പറഞ്ഞു തീര്‍ക്കുന്ന കൌമാരക്കാരന്റെ പോലെ പ്രൈവറ്റ് ബസില്‍ കയറിയിട്ട് KERTC  യെ നോക്കി കാര്‍ക്കിച്ചു തുപ്പാന്‍ മാത്രമേ അതിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ അവകാശികളായുള്ള സാധാരണ ജനത്തിനു പറ്റുന്നുള്ളൂ.
ഹവ്വയുടെ അവസ്ഥയാണ് KSEB യുടെ കാര്യത്തില്‍ കേരളത്തിലെ ജനതയ്ക്ക്.  നോ ചോയിസ്....  (ANERT ഏതാണ്ടും പൊക്കിപിടിചോണ്ട് ഇതിനിടയില്‍ വന്നാരുന്നു അതും സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് അമുലിന്റെ പരസ്യം പോലെ ആയിപ്പോയി പൊടിപോലുമില്ല കണ്ടുപിടിക്കാന്‍)  പണ്ട് തമ്പുരാന്റെ മുന്‍പില്‍ അടിയാന്‍ കുനിഞ്ഞു നിന്നതുപോലെ നിലംമുട്ടെ കുനിഞ്ഞും നിന്ന് കയ്യും കാലും അവന്റെ ഒക്കെ ആസനം വരെയും നിറയുവോളം തള്ളിക്കൊടുത്താലെ ഒരു കണക്ഷന്‍ കിട്ടൂ. പിന്നെ ലൈന്‍ വലിക്കുന്നതിന് ചാര്‍ജുചെയ്യുന്നതിന് എന്നുവേണ്ട തമ്പുരാന്‍മാരുടെ ആസനം കസേരയില്‍ നിന്നും പൊങ്ങുന്നതിനു വരെ കാശെറിയണം.
Related Posts with Thumbnails