പേജുകള്‍‌

Friday, August 5, 2011

അമ്മാ..... എന്തെങ്കിലും തരണേ !


ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ,
                  ഈ ബ്ലോഗ്ഗ് എഴുതുന്ന ---------എന്ന ആള്‍ ജന്മന രണ്ടു കണ്ണുകള്‍ക്കും കാഴ്ചയില്ലാത്ത അന്ധനാകുന്നു. ഇയാളുടെ വലതു കൈ ഒരു വണ്ടി അപകടത്തില്‍ പെട്ട് മുട്ടിനു മുകളിലേക്ക് മുറിഞ്ഞു പോയതാകുന്നു, ഇടതു കൈ ജന്മനാ ഇല്ലാത്തതും, കാലുകള്‍ രണ്ടും പോളിയോ വന്നു തളര്‍ന്നു പോയതും, അരക്കുമെലോട്ടു ചലനമില്ലാത്തതും ആകുന്നു. ഇയാളുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് കാലും കയ്യും കണ്ണും ജന്മനാ ഇല്ലാത്തതും, മൂന്നു സഹോദരന്മാര്‍ ഉള്ളത് പാറമടയില്‍ വച്ചുണ്ടായ അപകടം മൂലം പണിയെടുക്കാന്‍ പറ്റാത്ത വിധം വികലാഗരായി പോയവരും ആണ്. ഇയാളുടെ ഇളയ വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന പണിയെടുക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ഏഴ് സഹോദരിമാരുടെ വിവാഹം നടത്തി വിടെണ്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതലയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങേര്‍ക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങള്‍ പണമായി നല്‍കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങള്ക്ക് പുണ്യം കിട്ടുന്നതും അതോടൊപ്പം സ്വര്‍ഗത്തില്‍ ഒരു സീറ്റും ഉറപ്പായും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്
എന്ന് 
വിന്‍സെന്റ്‌ വാന്‍ഗോഗ്,
ഇടുക്കി ജില്ലാ കലക്ടര്‍
ഒപ്പ്

ഇത് നിങ്ങള്ക്ക് വിശ്വാസമാകുന്നില്ലേ. ഓക്കേ കുഴപ്പമില്ല.

Related Posts with Thumbnails