പേജുകള്‍‌

Monday, May 23, 2011

ചിരിക്കരുത് പ്ലീസ്‌...........


ഞാന്‍ വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചു തരാം. ദൈവത്തെ ഓര്‍ത്തു നിങ്ങള്‍ ചിരിക്കരുത് ഇത് വളരെ ഗൌരവം ഏറിയ ഒന്നാണ്.

ഇതൊരു സ്കൂള്‍ ഐ. ഡി. കാര്‍ഡ് ആണ്.

നിങ്ങള്‍ക്ക്  വിവരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചിരിക്കണമെന്നു തോന്നുന്നത്.  ഇതില്‍ നിന്നും ആളെതിരിച്ചരിയാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരും കളിയാക്കുകയോന്നും വേണ്ടാ. ആ വിദ്യ ഞാങ്ങളാരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നതുമല്ല.

 അള്ളാ ഈ ഇബിലീസുകളെ കാത്തോളണേ!!!!!!.


NB: ഇത് ദാ ഈ സൈറ്റില്‍ നിന്നും കിട്ടിയതാണ് അവര് ചീത്ത വിളിക്കുമോ ആവോ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് അവിടിനിയും ഉണ്ട്. 

1 comment:

Related Posts with Thumbnails