പേജുകള്‍‌

Monday, January 3, 2011

നല്ല പുതുവര്‍ഷം

ഇവരെ പോലെ നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സോട് കൂടിയവര്‍ക്ക് എന്‍റെ കളങ്കിതമായ മനസ്സിന്‍റെ പുതുവത്സരാശംസകള്‍

എല്ലാവര്ക്കും നല്ല   2011 ആശംസിക്കുന്നു

1 comment:

Related Posts with Thumbnails